VIÊN MUỐI RỬA CHÉN ASTONISH C2170

C2170

100,000 đ

Mối rửa chén bát Astonish C2170, được sản xuất dành riêng cho máy rửa chén.